Ostrzeszowski Budżet Obywatelski 2024

O Budżecie Obywatelskim

Projekty do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Miasta.

Projekty do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłasza się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza, dostępnego na platformie konsultacyjnej Miasta ostrzeszow.konsultacjejst.pl lub pisemnie w Urzędzie Mia sta i Gminy Ostrzeszów, z uwzględnieniem następujących danych:

1) tytuł projektu,

2) lokalizację, miejsce realizacji projektu np. adres, nr działki,

3) opis projektu:

a) przedstawienie opisu projektu,

b) wskazanie głównych działań związanych z realizacją projektu,

c) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

d) wskazanie spodziewanych efektów po zakończeniu projektu,

4) szacunkowe koszty realizacji projektu,

5) dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie inny sposób kontaktu, w szczególności adres e-mail),

6) wymienienie załączników.”;

Każdy projekt musi być poparty przez, co najmniej 20 mieszkańców Miasta, którzy najpóźniej w dniu udzielania poparcia ukończyli 16 rok życia.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie, w której mieszkańcy decydują na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 500 000 zł, w tym na zadania w:

Duże inwestycje – 400 000 zł.

Małe inwestycje - 70 000 zł.

Inne zadania – 30 000 zł.  

(jedno zadanie nie może przekroczyć 50 % całej puli przeznaczonej na konkretny rodzaj zadań)

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów oraz głosowania w dniach od 10 do 30 września 2022 r. 

Nie przegap swojej szansy!